Phylum platyhelminthes class trematoda, 14 Best Planária images | Biology, Zoology, Fish anatomy

Laposférgek – Platyhelminthes

Magyarországon a közvetett fejlıdéső mételyek lárvaalakjait csak phylum platyhelminthes class trematoda kevesen tanulmányozták. A köztigazdákból kinyerhetı lárvák, köztük a cerkáriák meghatározása igen nehéz, de vizsgálatuknak a félig természetes körülmények között tartott állatok, így fıleg a halak esetében, állatorvosi jelentısége is van.

phylum platyhelminthes class trematoda mit tud pinworms

A közlemény egy rövid történeti áttekintés után tárgyalja a cerkáriákat létrehozó Trematoda csoport taxonómiai helyét az állatvilágban, a cerkáriák kialakulását és alapvetı tulajdonságaikat. A természetvédelmi és gazdaságossági szempontú biológiai kutatás egyaránt elıtérbe helyezi a mételyeknek a lárvaállapotban történı vizsgálatát a gerinces gazdaállatok minél nagyobb kímélése érdekében.

Detox az emberi test parazitáira férgek, hogyan kell hazavinni

Fıleg külföldi irodalmi adatok alapján a szerzı ismerteti a Magyarországon legvalószínőbben megtalálható cerkáriatípusokat, végül beszámol phylum platyhelminthes class trematoda halivadékon végzett kezdeti patogenitási vizsgálatokról, amelyek eredményeibıl kiderült, hogy a halakat nemcsak a bennük rendesen továbbfejlıdni képes, hanem a rájuk nézve aspecifikus mételyfajok cerkáriái is megtámadhatják és elpusztíthatják.

Kulcsszavak: Trematoda, Digenea, cerkária, mételyek, paraziták. Bevezetés Az állatvilág egy phylum platyhelminthes class trematoda csoportjának, a közvetett fejlıdéső mételyeknek bonyolult életciklusa és az ennek folyamán megnyilvánuló rendkívüli morfológiai változóképességük régóta felkeltette a parazitológusok figyelmét.

Rejtett életmódjuk miatt ennek a parazitacsoportnak a tagjai váltak a legkésıbb ismertté az emberiség számára az ókor óta ismert fonálférgek és galandférgek után. A cerkáriák és a kifejlett mételyek közötti kapcsolatot csak igen lassan és fokozatosan derítette fel a tudomány. Annak ellenére, hogy ennek a laposféregcsoportnak sajátos fejlıdésmenetét egyes fajokon már a múlt század derekán felismerték, és ennek alapján adta nekik CARUS ban a ma is használatos Digenea kétnemzedékes nevet, a legtöbb fajuk teljes fejlıdésmenete ma sem ismert.

Ha ehhez hozzávesszük a számtalan, eddig kényszerőségbıl külön leírt lárvaformát rediát, cerkáriát, metacerkáriát és ezeknek az egyes gazdákban elıforduló változatait, kiderül, hogy a Trematoda fajok tízezres nagyságrendben ismertetett, különbözı fejlıdési fázisban lévı alakjai közül csak elenyészı töredékük feleltethetı meg egymásnak.

Platyhelminthes trematoda Phylum platyhelminthese classification-Trematodes Classification-Trematode Character Trematodes megtisztitja a parazitak testet Paraziták a szájüregben, hogyan kell kezelni az enterobiosis gyógymódja, baloldal szél elhelyezkedése bébi férgek kezelése.

A mételyek és a cerkáriák Bár az emberek általában a mételyeknek csak a kórokozó szerepérıl tudnak, rendkívül szövevényes fejlıdésmenetük miatt érdemes röviden belepillantani sajátos biológiai kapcsolataikba.

Phylum platyhelminthes class trematoda a mételyek formakörét az elsısorban ektoparazitikus, átalakulás nélkül fejlıdı Monogenea és a fıként endoparazitikus, bonyolult átalakulással fejlıdı Digenea taxonokra osztották. Bár hétköznapi használatra ez a beosztás praktikus az elsı csoportból a halak kopoltyú- és hámférgei, a másodikból pedig a melegvérőek bél- máj- és vérmételyei a legismertebbek, de a valódi törzsfejlıdési viszonyokat nem tükrözi!

coup de chance

A két csoport nem mellérendeltje egymásnak, mert nincsen közvetlen közös ısük. Valójában mindkettıben elıfordul ekto- és endoparazitizmus is.

A nomenklatúrai zavart az okozza, hogy eredetileg a laposférgek Phylum platyhelminthes class trematoda állattörzsén belül két, egymással egyenértékő osztály tagjaira használatos a métely elnevezés, a Monogenea és a Trematoda osztályokra egyaránt. Noha a Monogenea fajok mind egynemzedékesek, azaz phylum platyhelminthes class trematoda fejlıdésőek egy petesejtbıl egy kifejlett állat leszcsak annyiban emlékeztetnek némileg a Trematoda fajokra, hogy többé-kevésbé specifikus vivıgazdákat vehetnek igénybe a terjedésükhöz forézisés elég sok phylum platyhelminthes class trematoda is van köztük.

Laposférgek – Platyhelminthes

Ezzel szemben a Trematoda osztálynak csak egyik alosztálya a Digenea, a közvetett fejlıdéső mételyek alosztálya, míg a másik alosztály az Aspidogastrea alosztály, amelynek tagjai nem hoznak létre lárvagenerációkat az egyedfejlıdésük során, hanem a Monogenea taxonhoz hasonlóan közvetlen átalakulással fejlıdnek.

Ez utóbbi alosztály fajait kagylómételyek -nek szokták nálunk nevezni, mert hazai képviselıik fıként kagylókban élısködnek, de sok, a világ más részén élı fajuk rákokban, halakban, hüllıkben fordul elı.

Állatorvosi, kórtani jelentıségük nincsen.

 • Platyhelminthes trematoda tulajdonságai - dentiimplantclinic.hu
 • Trichinella post rövid
 • Különbség a koelenterátumok és a platyhelminták között Közzétett Fő különbség - Koelenterates vs Platyhelminthes A Kingdom Animalia két fő kategóriába tartozik: gerincesek és gerinctelenek.
 • Platyhelminthes trematoda - dentiimplantclinic.hu
 • Paraziták vincent hennebicq
 • Giardia copil 1 an
 • Platyhelminthes flatworms, Tapeworm parazitákkal szembeni rókagombák tinktúrája gyermekek számára Az Állattár gyűjteményeinek példányszám-növekedése től napjainkig.
 • Flukes are found worldwide and range in size from about 0.

Az alább tárgyalt cerkáriák egyedül csak a Platyhelminthes törzs Trematoda osztályának Digenea alosztályában fordulnak elı, és nem minden Trematoda fajra jellemzıek. Ezen alosztály fajainak fejlıdésmenetében mindig ivartalan sokszorozódás történik a lárvális egyedfejlıdés folyamán, mégpedig több, eltérı morfológiájú leánynemzedék formájában és mindig valamilyen gerinctelen köztigazdában.

A Trematoda fajokat voltaképpen nem a fejlıdésmenetük, hanem testszervezıdésük különíti el a Monogenea és a többi osztálytól. Phylum platyhelminthes class trematoda bélyegnek tartják a csilló nélküli, szinciciális, tüskés köztakarót és a szájszívókán felül jelenlévı hasi szívókát pl.

Human pathogen férgek

A laposférgek legáltalánosabban elfogadott rendszertani beosztását az 1. A Trematoda csoportot szerintem helytelenül nevezik szívóféregnek, mivel a legtöbb fajuk sok más, parazitikus féreggel szemben éppen hogy nem tapad folytonosan gazdaszervezetéhez, hanem szívókáját fıleg helyváltoztatásra használva idınként szabadon mozog a tartózkodási helyén.

Ugyanakkor minden parazitikus féreg szív táplálékot a gazdától. Indokolt lenne ezért általánosan elfogadható, a természetes rokonsági kapcsolatokkal kompatibilis, rövid, magyar nevet találni a Monogenea és Trematoda egyenrangú! A régebbrıl ismert Trematoda osztály számára javasolom a köznyelvi eredető és az endoparazitizmus intimitását is tükrözı métely nevet.

E csoporton belül az Aspidogastrea taxonra a közvetlen fejlıdéső mételyek, a Digenea egységre pedig úgy, mint eddig a közvetett fejlıdéső mételyek nevet phylum platyhelminthes class trematoda használni.

Human pathogen férgek

Az ilyen név szerencsésen asszociál e kivétel nélkül vízi környezethez kötött féregcsoport életmódjára, ellenben a halpatológusok által használt kopoltyúféreg vagy hámféreg csak bizonyos, elkülönült csoportjaikra utal, holott az osztály tagjai a halakon kívül élısködnek kétéltőek tüdejében, belében, húgyhólyagjában, lábasfejőeken, sıt még vízilovak szemén is KEARN A többnyire szabadon élı, phylum platyhelminthes class trematoda életmódú örvényférgek Turbellaria és a mindig parazitikus Monogenea és Trematoda csoportok és a Cestoda fajok is végeredményben közös életmódú ısökbıl eredeztethetık ROHDEde míg az elsı két csoport elterjedése szorosan a vízi környezethez kötött, a Trematoda taxon specializáltabb csoportját alkotó Digenea fajok éppen köztigazdáik révén meghódították a szárazföldi életteret is.

A kevésbé specializált Digenea fajok miracidiumainak fejlıdéséhez még víz kell Fasciola, Paramphistomumde a csoportból egyesek szélsıségesen alkalmazkodtak a szárazföldi, sıt kifejezetten arid környezethez is Leucochloridium, Dicrocoeliumamelyek lárvatartalmú petéit a növények vagy a talaj száraz felületérıl veszi fel a csiga.

A Trematoda taxonon belül az Aspidogastrea csoportot csak kisszámú, szők areájú faj alkotja, s azok is aszcariasis drogok hatást alig elıidézve élısködnek gazdáikban. A Platyhelminthes állattörzs hagyományos és korszerőbb rendszertani felosztása Table 1.

Fontosnak tartom leszögezni, hogy a fenti séma csak néhány fajra, köztük a tankönyvi példának tekintett Fasciola nem fajaira érvényes maradéktalanul, de más mételyek fejlıdésmenetében a fenti szakaszok némelyike kimaradhat vagy megismétlıdhet, sıt felcserélıdhet CABLE Anélkül, hogy belebonyolódnánk az igen gazdag szakirodalmat megtöltı fejlıdésmenetek ismertetésébe, leszögezzük, hogy a Digenea fajok aszexuális szaporodása során a cerkárianemzedék mindig megjelenik valamilyen formában, és ezért talán ez a fejlıdési termeszetes féreghajto embereknek tekinthetı a phylum platyhelminthes class trematoda és legısibb intermedier nemzedéknek.

A cerkáriák mindig az úgynevezett elsı köztigazdában fejlıdnek ki.

giardia symptoms in babies a szalagféreg egy lapos féreg

Az elsı köztigazda az ivarérett mételyek által külvilágra juttatott petével vagy az ebbıl kikelı elsı lárvaformával pl. Ez a köztigazda az esetek antihelmintikus gyógyszer terhes nők számára puhatestő Molluscaazon belül csiga vagy phylum platyhelminthes class trematoda, ritkán azonban győrősféreg Annelida.

Legalább ez az egy köztigazda mindig szükséges a Digenea fajok fejlıdéséhez, és úgy tőnik, hogy az egész Trematoda osztály a puhatestőek parazitájaként vált a phylum platyhelminthes class trematoda rendőek parazitájává. Még az Annelida fajok kivételes köztigazda szerepét is a törzsfejlıdésileg elsıdleges puhatestő köztigazdák elvesztésével magyarázzák PEARSONs még ebben a kivételes esetben is szükséges egy második, puhatestő gazda, amiben metacerkária phylum platyhelminthes class trematoda ki!

A metacerkáriákkal részletesen nem foglalkozom, csak megemlítem, hogy ez rendszerint az egyes cerkáriák nyugalmi állapota, amelynek során a következı phylum platyhelminthes class trematoda fertızésére felkészül.

Jellemzıje, hogy ebben az életfázisban ivartalan szaporodás nem történik, legfeljebb csak növekedik a lárva, és az ivarérés veheti benne kezdetét: betokozódik a külvilágon vagy újabb gazdában, illetve ez utóbbi szöveteiben szabadon él. Ezzel szemben a cerkária, ha kivételesen is, de képes létrehozni az ıt megelızı nemzedéket pl. Ha azonban a cerkária kiszabadult az elsı köztigazdából, megsokszorozódni phylum platyhelminthes class trematoda nem tud. Ez egyben azt is jelenti, hogy a köztigazdából származó cerkáriák végleges száma jelenti a mételypetékbıl eredı potenciális parazitainvázió mértékének elvileg lehetséges maximumát a gerinces gazdaszervezet számára.

A kifejlett mételyek petéibıl kikelı miracidiumok voltaképpen a mikroorganizmusokhoz hasonlóan infektív fertızést produkálnak a puhatestőekben, azaz fertızı organizmus szaporodik a gazda testében. A cerkáriák ezzel szemben sok más parazita fertızési módjára jellemzıen invazív fertızı ágenst jelentenek a gerincesekben, azaz nem szaporodnak bennük.

Végeredményben az inváziós fertızés révén a cerkáriák jelentik a gerincesek fertızıdésének közvetlen forrását, és a Digenea lárvanemzedékek közül ezek tarthatnak a leginkább érdeklıdésre számot az állatorvosok és az orvosok részérıl is. Ezek a lárvák lényegében közvetlenül vagy metacerkáriává alakulva perorálisan, illetve perkután juthatnak a gerincesekbe: ez utóbbi esetben mindig vízben úszva, aktív befurakodással Schistosoma, Sanguinicola, Diplostomum, Bucephalus stb.

Elıfordul, hogy maga a cerkáriahordozó kagyló vagy csiga szolgál a lárvák észrevétlen gazdába juttatására Coitocaecum, Postharmostomum vagy a csiga tapogatóját deformáló métely színével és mozgásával hívja fel az ıt elfogyasztó madár figyelmét Leucochloridium.

Gyakoribb azonban, hogy metacerkáriává alakul a környezetében lévı élılények testfelületén növények, csigaházak, ebihalakés hordozójuk elfogyasztásával észrevétlenül kerül új gazdájába Fasciola, Paramphistomum, Notocotylus stb.

Akár a végleges gazdát, akár újabb köztigazdát azonban igen gyakran úgy fertız a kiszabadult cerkária, hogy felkelti annak érdeklıdését, és táplálékul kínálkozik neki. Ezt fıleg a nagytestő cerkáriákon figyelték meg, amelyek a vízben lebegve várják, hogy további gazdájuk lenyelje ıket Gorgodera, Azygia, Halipegus. A jelenség elıfordul szárazföldi mételyeknél is, amikor azok az ízeltlábúak figyelmét phylum platyhelminthes class trematoda vonó fényes nyálkagömböcskékben ürülnek a csigákból Dicrocoelium, Dicrocoelioides.

A cerkáriákkal történı fertızıdés különösen a további köztigazdák viselkedését modifikálja szembeötlıen, aminek szelekciós elınye, hogy megnı a végleges gazdába jutás esélye. Ma már tankönyvi adat, hogy a Dicrocoelium lárva az ıt hordozó hangya idegrendszerét érzékenyebbé teszi a hidegre, és így az a hajnali és alkonyi órákban már katalepsziás állapotban a főszálra dermedve kénytelen tőrni, hogy egy legelészı állat a növénnyel együtt elfogyassza.

Közismert a halak bırében pigmentfelhalmozódást indukáló Heterophyidaelárvák okozta feketepettyes betegség is, amit a befurakodó cerkáriák indítanak el, és a metacerkáriák körül képzıdı feltőnı foltok elısegítik a halfogyasztó madarak táplálékfelismerését. Ez a kérdéskör azonban átvezet bennünket a most nem tárgyalt metacerkáriák területére.

A cerkáriák funkcionális felépítése A cerkáriák testfelépítését az 1.

 • Telogaster opisthorchis, , ,
 • Hogyan hozhat ki férgekben férgeket?
 • angol-olasz fordítás:: fluke :: szótár

A cerkáriák alapformája egy ovális, tömlıszerő testbıl és ennek az egyik keskeny végén hozzá kapcsolódó farokból áll. Sok mételyfaj cerkáriája nem fejleszt farkat, vagy csak csökevényeset, más fajok cerkáriájának farki testtája oly nagy, hogy eltörpül mellette a tulajdonképpeni test, sıt be is burkolhatja azt.

távolítsa el a pinworms- t a testből

További a témáról